Chiara Kessler als defensie-ambassadeur aangesloten bij Kabinet 2040

Gepubliceerd op 22 februari 2021 om 15:54

Chiara Kessler is als defensie -ambassadeur aangesloten bij Kabinet2040 en gaat dit onderwerp verder vormgeven. Haar persoonlijke missie is om het onderwerp beter in beeld te brengen, en de partij uit te dagen een realistische en toekomstgerichte visie te vormen. Door nu goede gesprekken te voeren over defensie en veiligheid zorgen we dat in 2040 Nederland, in nauwe samenwerking met de Europese Unie, goed voorbereid is op de uitdagingen van de toekomst. Meer info? Check haar LinkedIn pagina of stuur een bericht naar info@kabinet2040.nl.

Waarom doe je mee aan Kabinet2040?
“Moeilijke vragen durven stellen. Kritisch denken. Vanzelfsprekendheden ter discussie stellen, en problemen op nieuwe manieren benaderen met het oog op de lange termijn, in plaats van de electorale cyclus: daar gaat het mij om. Korte-termijn denken is vaak verleidelijk, maar kan enorm negatieve gevolgen met zich mee dragen. Voor veel uitdagende maatschappelijke vraagstukken bestaat geen unieke ‘oplossing,’ maar door het belang van perspectief en duurzaamheid centraal te stellen, kunnen we streven naar een optimale uitkomst. Dit is wat mij motiveert om aan Kabinet2040 bij te dragen.”

Welk toekomstbeeld kunnen we aanscherpen of toevoegen?
“Defensie en veiligheid zijn onderwerpen waar meer aandacht aan kan worden besteed. Er zijn geopolitieke verschuivingen en toenemende dreigingen die de Nederlandse veiligheidsbelangen onder druk zetten, en dit is bij uitstek een onderwerp dat toekomst-denken vergt.”

“In 2040… is Nederland goed voorbereid op de uitdagingen van de toekomst, dankzij haar effectieve, moderne defensie-capaciteiten die in het kader van Europese samenwerking worden ontwikkeld en ingezet.”


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.