Aanleiding

Begin 2020, in de eerste week van de coronacrisis konden we nergens anders meer aan denken dan aan het virus en de gevolgen op de samenleving. Waar hadden we het daarvoor ook alweer over? De coronacrisis zette Nederland aan het denken: waar staan we straks en hoe beïnvloedt dat mijn toekomst?  

Twee jaar later lijken we langzaam terug te gaan naar 'normaal', maar kan dat nog en moeten we dat willen?  Wat hebben we geleerd van de afgelopen jaren en hoe kunnen we deze lessen gebruiken om Nederland veerkrachtig en wendbaar te maken op de lange termijn?

Daarom Kabinet 2040. Vanuit de gedachte dat juist D66 de partij is die een positief toekomstbeeld kan én durft te schetsen. Nu is het moment om in beweging te komen en toekomstbestendige keuzes te maken voor de grote maatschappelijke uitdagingen waar Nederland voor staat. Denk aan: klimaatverandering, digitalisering en de ruimtelijke ordening. De keuzes van nu hebben een blijvende impact.

Visie & Misie

Binnen de politiek moet meer aandacht komen voor langetermijndenken en is er behoefte aan gedurfde toekomstbeelden. We willen het toekomstdenken binnen D66 blijvend aanjagen en hiermee de partij in staat te stellen dit te vertalen naar keuzes in het hier en nu. Vandaag is het kantelpunt om na te denken over de grote vragen van morgen. 

Doel

Het Kabinet 2040 wil toekomstdenken een blijvend platform bieden binnen de partij. Het Kabinet 2040 richt zich op de interne D66 organisatie en wil hier het toekomstdenken aan te jagen. We versterken bestaande partijstructuren en leveren een positieve meerwaarde door het organiseren van activiteiten en het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen. De komende periode werken we samen met leden en ambassadeurs aan een 2040-visiedocument en agenderen we belangrijke en urgente toekomstthema’s bij bijvoorbeeld het partijcongres. 

De 66 toekomstbeelden vormen een startpunt voor discussie. Samen werken we aan een toekomstvisie voor #D66NaNu.

Wat doet Kabinet 2040

Kabinet 2040 is aanjager van het toekomstdenken binnen D66. De vorm en inhoud staan ter discussie. Praat, doe en denk mee met pop-up sessies op het congres, een trendwatch voor de toekomst of het 2040-visiedocument voor #D66NaNu.