Aanleiding

In de eerste week van de Coronacrisis konden we nergens anders meer aan denken dan aan het virus en de gevolgen. Waar hadden we het daarvoor ook alweer over? Al snel werd duidelijk dat niet alleen in het heden de maatregelen impact zouden hebben, maar Nederland wellicht ook blijvend zou veranderen. 

Daarom Kabinet 2040. Vanuit de gedachte dat juist D66 de partij is die een positief toekomstbeeld kan/durft te schetsen. Nu is het moment om in beweging te komen en toekomstbestendige keuzes te maken op de grote maatschappelijke uitdagingen waar Nederland voor staat: klimaatverandering, digitalisering en bijvoorbeeld de ruimtelijke ordening. De keuzes van nu hebben namelijk straks blijvende impact! Kom in beweging en doe mee!

Visie

Binnen de (Nederlandse) politiek moet meer aandacht komen voor langetermijndenken en gedurfde visies voor de toekomst. Niet alleen denkend aan de verkiezingen van 2021, maar aan hoe Nederland eruit moet zien in 2040, of in 2100. 

Missie

Het toekomstdenken binnen D66 blijvend aanjagen om steeds prikkelende toekomstvisies te vormen en hiermee de partij in staat te stellen dit te vertalen naar keuzes in het hier en nu. Vandaag is het kantelpunt om na te denken over de grote vragen van morgen. 

Doel

Kabinet 2040 wil toekomstdenken een blijvend platform bieden binnen de partij. Kabinet 2040 richt zich op de interne D66 organisatie om hier het denken aan te jagen.  We versterken bestaande partijstructuren en willen een positieve meerwaarde zijn door bijvoorbeeld activiteiten en het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen. 

Wie

Kabinet 2040 is opgericht door vijf bevlogen D66’ers los van hun professionele, maatschappelijke of partijpolitieke rol. Je kunt je op verschillende manieren aansluiten bij Kabinet 2040: 

Wat doet het Kabinet 2040?

Kabinet 2040 is aanjager van het toekomstdenken binnen D66. De vorm en inhoud kunnen steeds veranderen. Denk aan:

  • Het creëren van een vast platform, netwerk of denktank binnen de partij
  • Het produceren van prikkelende communicatieproducten zoals visuals, podcast, website met stellingen, platform voor andere toekomstproducten die binnen D66 ontstaan
  • Toekomstdenken verankeren binnen themagroepen, Verkiezingsprogramma Commissie, afdelingen
  • Pop-up sessies, bijvoorbeeld tijdens het congres
  • Trendwatch / Toekomstbeelden / Discussiestellingen over inhoudelijke thema’s
  • Een toekomstvisie voor 2040.

Kabinet 2040 is een initiatief van:

- Bastiaan Bakker

- Bouke van Hilten

- Jorieke van der Schaaf

- Kiki Noorbruis

- Liang de Beer