Defensie en Veiligheid

Nederland zet in op een effectieve en gespecialiseerde krijgsmacht, die niet enkel bestaat uit soldaten maar ook uit professionals op de gebieden van anti-terrorisme, ruimtevaart en cybercrime. Samenwerking in EU en NAVO verband staat centraal bij het wereldwijd garanderen van veiligheidsbelangen en soevereiniteit.

 

64. In 2040 kan Nederland effectief optreden in moderne conflicten door middel van domeinoverschrijdende operaties.

De verschillende onderdelen van de Nederlandse krijgsmacht (land, lucht, zee, cyber, ruimte) treden geïntegreerd en flexibel op. Onze militaire commando’s zijn op elk niveau met elkaar verweven en werken naadloos samen, ook op Europees niveau. Door de hoge mate van standaardisatie en interoperabiliteit kunnen verschillende eenheden coherent optreden. Verkokering is niet langer acceptabel, integraal samenwerken is de norm. Door op deze wijze multi-domein operaties uit te voeren, is Nederland toegerust voor hybride, digitale en traditionele dreigingen. 

 

65. In 2040 worden EU strijdkrachten regelmatig en efficiënt ingezet om EU veiligheidsbelangen te beschermen. 

Dankzij vergaande hervormingen in het gemeenschappelijk veiligheids en defensiebeleid (GVDB) kunnen EU lidstaten in 2040 hun gezamenlijke strijdgroepen (bijvoorbeeld de EU battlegroups, samengestelde bataljons van ongeveer 1500 militairen bestaande uit nationale troepen) op efficiënte wijze inzetten. In 2040 worden deze strijdgroepen regelmatig ingezet in conflictgebieden om de veiligheidsbelangen van de EU te beschermen.. De EU kan daardoor optreden als een sterke geopolitieke speler. De EU strijdgroepen worden als zeer effectief beschouwd, waardoor EU lidstaten in overleg zijn over de oprichting van een geïntegreerd Europees leger, een term die in 2040 al lang niet meer controversieel is.

 

66. In 2040 vindt oorlogsvoering voornamelijk in de cyber- en ruimtedomeinen plaats.

Oorlog en terrorisme zijn in 2040 voor een groot deel verplaatst naar het digitale en ruimte-slagveld. Daarom zijn cyberactiviteiten en het militair gebruik van de ruimte nu een essentieel onderdeel van de Nederlandse operationele militaire en strategische capaciteiten. Geopolitieke spanningen, vooral tussen de grootmachten Rusland, China en de VS, zijn op een hoogtepunt en uitten zich in een ‘cyber-en ruimte-wapenwedloop’ waarin landen massaal investeren in digitale en ruimtevaarttechnologieën met militaire toepassingen. Nederland investeert jaarlijks miljarden in cybersecurity en satellietnavigatiesystemen om kritieke infrastructuur te beschermen. Nederland investeert ook in de ontwikkeling van nieuwe cyberwapens en ruimtevaarttoepassingen. Dit gebeurt hoofdzakelijk op Europees niveau, in samenwerking met EU lidstaten, binnen een sterk ethisch en juridisch kader. 

 

Klik hier om terug te keren naar de homepage.

 

Wil jij meedenken over de toekomst van Nederland? Stuur ons een mailtje of bezoek een van onze evenementen.