Democratie

D66 is in 2040 trots op de dingen die zijn gerealiseerd: de gekozen burgemeester, aangepaste kieslijsten en het opheffen van de Eerste Kamer. Ook hebben we afscheid genomen van de waterschappen en provincies en hebben we het aantal gemeenten teruggebracht naar 150. Burgerschap floreert in 2040, inwoners voelen zich betrokken en zijn bewust van hun rechten en plichten. De digitalisering komt ten gunste van de democratie en de besluitvorming is daardoor transparanter. Geen oneliners en puntjes scoren, maar volksvertegenwoordiging boven partijpolitiek. Doordat de drang om het electoraat te vergroten naar de achtergrond is verschoven staat het maatschappelijke weer centraal.


50. In 2040 doen rechters de grondwettelijke toets op wet- en regelgeving.

Zo is de vervanger van de Eerste Kamer niet meer politiek maar juridisch. Zo garanderen we onafhankelijk toezicht op de basis van onze rechtstaat. Dat is bovendien goed voor de kwaliteit van de wetgeving. Met het afschaffen van de Eerste Kamer is er een einde gekomen aan de dubbele debatten.

 

51. In 2040 kiest Nederland volgens een kiessysteem met afvalrondes direct de minister-president.

Deze directe verkiezing is transparant en democratisch. Inwoners willen invloed hebben op wie het land bestuurt. Op je digitale stembiljet geef je een eerste, tweede en derde partijvoorkeur op. Door het aangeven van deze rangorde, komt er ook een voorkeur voor een mogelijke coalitie uit. De direct gekozen minister president weet dan meteen waar te beginnen met het vormen van een kabinet.

 

52. In 2040 leggen centrale en decentrale overheden maatschappelijke kwesties digitaal voor aan inwoners door middel van digitale Burgerfora.

De overheid gaat proactief op lokaal niveau in gesprek met de burger, waarbij menselijkheid weer het uitgangspunt is. De burgerparticipatie heeft hierdoor een vlucht genomen. Mensen zijn redelijk en bereid tot compromis, maar dan moeten ze wel voorzien zijn van de juiste informatie en georganiseerde tegenspraak. Het gaat daarbij niet uitsluitend om informatievoorziening, maar ook om snelle en representatieve peilingen. Dat kan veilig, representatief en makkelijk in 2040 door de inzet van applicaties. Wel zo transparant en beter dan onhandige inspraakavonden en papieren enquêtes.

 

53.In 2040 zijn er nog maar 150 gemeentes die de taken van provincies en waterschappen hebben overgenomen.

De afgelopen decennia is het aantal gemeenten gehalveerd en teruggebracht naar 150. Na de implementatie van de omgevingsvisie kijken we op een integrale manier naar stad en land. Er ligt meer eigenaarschap bij gemeenten waardoor de provincies en waterschappen overbodig werden.

 

Klik hier om door te gaan naar de volgende toekomstbeelden en thema's!

 

Wil je ambassadeur worden op dit thema? Klik hier!