Digitalisering

D66 is vooruitstrevend en zet volop in op innovatie en ontwikkeling. De coronacrisis heeft gefungeerd als digitaal kantelpunt en we hebben vrede gesloten met de digitale revolutie. Ons land kent geen digibeten meer. Elk huishouden heeft een virtuele assistent en we leven in een smart-society, met zelfrijdende auto’s, digitale zorg en online onderwijs. Veel routinematige werkzaamheden zijn inmiddels geautomatiseerd en worden uitgevoerd door robots. Het vuilnis wordt opgehaald door een zelfrijdende vuilniswagen, je pakketjes worden bezorgd door een drone en lopendebandwerk wordt gedaan door machines. Inmiddels is het Ministerie van Digitale Zaken van cruciaal belang, waar onderwerpen als AI, privacy en cybersecurity overheidsbreed geregisseerd worden, met name rondom ethische kwesties als gezichtsherkenning en lichaamscans Het Ministerie Digitale Zaken speelt ook een grote rol als expert bij de overige ministeries. Digitalisering is tot elke cel van het moderne leven doorgedrongen en democratie en rechtsstaat zijn toegankelijker dan ooit.


47. In 2040 staat de initiële technologische belofte van vrijheid en eerlijke informatievoorziening weer voorop.

We hebben afscheid genomen van het tijdperk waarin economische zelfverrijking centraal stond en het digitale verdienmodel de motor was van machtsconcentratie en desinformatie. Door juist te focussen op maatschappelijke meerwaarde zijn de traditionele techreuzen uit de tijd geraakt, en zijn er nieuwe giganten geboren - giganten met oog voor de maatschappij. De technologische innovatiekracht wordt juist ingezet voor het verbeteren van bijvoorbeeld de landbouw, het onderwijs en de zorg. We maken nu meer dan ooit gebruik van data en supercomputers voor maatschappelijke opgaven en wetenschappelijk onderzoek. Het web heeft haar doel bereikt: de wereld is verbonden en fungeert als vrijplaats voor ideeën en informatie is door de acceptatie van open source en blockchain technologie eindelijk echt toegankelijk. Met dit hernieuwde vertrouwen in het digitale domein speelt ook het politieke leven zich nu vooral digitaal af.

 

48. In 2040 slaan we persoonsgebonden data binnen de EU centraal op.

Het komt niet meer bij overheden en bedrijven op om gegevens van EU-burgers op te slaan buiten het Europese systeem. Zaken doen in Europa betekent meedoen en het respecteren van onze standaarden. Hiermee voorkomen we dat grote digitale spelers en andere staten invloed uitoefenen of toegang hebben tot de gegevens van EU-burgers. Zelf kunnen we als lidstaat van de EU veilig gebruik maken van biometrische gegevens, datasets en software zoals vingerafdrukken, irisscans en gezichtsherkenningssoftware. We hebben een Europese autoriteit persoonsgegevens die de privacy van de EU-burgers bewaakt. Tegelijkertijd is publieke data écht publiek en wordt dit gebruikt voor het ontwikkelen van nieuwe en betere diensten en producten.

 

49. In 2040 is onze overheid volledig digitaal.

Door gebruik te maken van de technologieën die de rest van onze levens aanmerkelijk eenvoudiger maakten heeft de Rijksoverheid een enorme efficiëntieslag kunnen slaan met als gevolg dat de overheid kleiner en flexibeler is geworden. Dit heeft ervoor gezorgd dat de belastingdruk afnam en er meer geïnvesteerd werd in nieuwe digitale innovaties. Ook heeft dit de overheid daadkrachtiger gemaakt, en kan de burger met een paar drukken op een knop regelen wat er geregeld moet worden. De overheid heeft disruptie omarmd waardoor ambtenaren en politici de nadruk kunnen leggen op de mens en niet het proces - dit is nu automatisch.

 

Klik hier om door te gaan naar de volgende toekomstbeelden en thema's!

 

Wil je ambassadeur worden op dit thema? Klik hier!