Diversiteit & Inclusie

Jezelf zijn is de kern van D66. Niet gelijk, maar gelijkwaardig. Gelijkwaardig voor de wet én gelijkwaardig voor de samenleving. Een vrouwelijke premier is in 2040 geen wens meer, maar al lang realiteit. De samenstelling van bestuurders en beslissers, is een échte afspiegeling van onze diverse bevolkingssamenstelling. Een intersectionele benadering is de norm en we hebben flinke stappen gemaakt in het beëindigen van de m/v benadering. Artikel 1 van de Grondwet bevat eindelijk ook de gronden ‘handicap’ en ‘seksuele voorkeur’. In 2040 zijn wij weer wereldwijde koploper in gelijke rechten voor iedereen.


33. In 2040 erkennen we een gelijkwaardig meervoudig huwelijk en ouderschap.

Het huwelijk is opengesteld voor meerdere personen in een gelijkwaardige relatie. Je voelt je vrij om écht te trouwen met wie je wil. Daarnaast is nu geen probleem meer dat een kind meerdere juridisch erkende ouders heeft. Hiervoor zijn de juridische obstakels verdwenen, waardoor het bijvoorbeeld een stuk makkelijker is voor samengestelde gezinnen om met hun kinderen naar het buitenland te reizen. Nederland loopt al jarenlang voorop met deze vooruitstrevende wetgeving en dankzij onze inspanningen wordt in 2040 het meervoudig ouderschap en huwelijk officieel erkent in alle EU-lidstaten.

 

34. In 2040 is gender als geregistreerde eigenschap uit het paspoort en burgerlijke stand geschrapt.

Gender wordt alleen geregistreerd wanneer dit noodzakelijk is, zoals voor medische zaken of onderzoek. In 2040 is het onnodig vragen naar genderidentiteit, zoals bijvoorbeeld bij de aanschaf van een festivalticket, niet meer toegestaan.

 

35. In 2040 zijn hormoonvrije anticonceptie middelen eenvoudig beschikbaar voor iedereen.

Het voorkomen van een (ongewenste) zwangerschap is een gedeelde verantwoordelijkheid. Daarom is er verbeterde hormoonvrije anticonceptie (spiraal 2.0 en pil 2.0) voor vrouwen én mannen beschikbaar. Toegankelijkheid en betaalbaarheid is essentieel, daarom haal je je anticonceptiemiddelen bij jouw drogist om de hoek voor dezelfde prijs als een pakje condooms.

 

36. In 2040 is representatie in de media en straatnaambordjes geen issue meer.

Jarenlang was het noodzakelijk om representatie op te nemen als vergunningsvoorwaarde bij de frequentie uitgifte voor de media. In 2040 vinden we deze regels ouderwets en achterhaald. Er is inmiddels een divers pallet aan rolmodellen met zendtijd. Ook is er door actief beleid een diverse representatie in het straatbeeld. Minder witte-mannen-straten en meer verwijzingen naar vrouwen en mensen met een diverse culturele achtergronden.

 

37. In 2040 is heel Nederland toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking.

Alle obstakels die er waren om bijvoorbeeld als rolstoelgebruiker vrij en zelfstandig door Nederland te bewegen zijn verdwenen. Door het inzetten op het gebruik van slimme technologische toepassingen en waar mogelijk het aanpassen van de gebouwde omgeving, zijn de drempels in ons land verdwenen.

 

38. In 2040 worden medicijnen en andere producten getest en ontwikkeld voor een representatieve afspiegeling van de samenleving.

Het testen van medicijnen op alleen jonge, gezonde en slanke mannen is niet meer van deze tijd. In 2040 is het verplicht om te testen op een diverse en representatieve doelgroep, gelet op bijvoorbeeld genderidentiteit, culturele achtergrond en fysieke kenmerken. Hiermee hebben we in 2040 ook het gender data gap in de medische wereld deels opgelost.

 

Klik hier om door te gaan naar de volgende toekomstbeelden en thema's!

 

Wil je ambassadeur worden op dit thema? Klik hier!