Zorg & Welzijn

D66 is al jaar en dag voorstander van toegankelijke en betaalbare zorg waarbij de patiënt centraal staat. In 2040 is ons zorgstelsel herzien en is de rolverdeling democratischer: de patiënt, zorgverzekeraar en zorgverlener hebben een gelijke stem. Welzijn heeft een prominentere plek op de politieke en publieke agenda. We hebben de eerstelijnszorg anders ingericht, huisartsenpraktijken hebben een bredere eerstelijnsfunctie en door digitale consulten wordt de drempel om zorg te nuttigen letterlijk weggenomen. Bij de eerstelijnszorg helpt een smart-zorg-apparaat jou bij het stellen van een voorlopige diagnose. Ook zijn controversiële onderwerpen zoals celbewerking en euthanasie n 2040 geen taboe meer.


40. In 2040 is de patiënt een gelijkwaardige gesprekspartner in de spreekkamer en hebben patiëntenorganisaties meer beslissingsbevoegdheid in de bestuurskamer.

Bij de behandeling betekent dit dat het moment en de locatie van de zorg is afgestemd op de behoefte en de levenskwaliteit van de patiënt in plaats van de agenda van de behandelend arts.  De rol en positie van patiëntenorganisaties is beter verankerd in het zorgstelsel. Hierdoor hebben patiënten en patiëntenorganisaties in de bestuurskamer meer te zeggen over de inkoop van zorg en het vormgeven van richtlijnen. Bij alle ontwikkelingen in de zorg praat de patiënt mee en is de kwaliteit van het leven van de patiënt het vertrekpunt. Voor slagkracht en expertise van patiëntenvertegenwoordiging zijn meer middelen beschikbaar.

 

41. In 2040 is veel eerstelijnszorg een chatbot.

Voor veel zorg is fysiek contact niet altijd noodzakelijk. Zorgverleners hebben meer tijd voor arbeidsintensieve behandelingen doordat intakes, spreekuren en simpele consults digitaal plaatsvinden. Huisartsen en de geestelijke gezondheidszorg zijn hierdoor veel laagdrempeliger geworden. Zo gaat bijvoorbeeld eenvoudige gedragstherapie en personal coaching om je gevoelens, stemming en gedrag te begrijpen via een kunstmatige intelligentie-maatje. Hierdoor zijn wachtrijen voor eerstelijnszorg (huisartsen en psychologen) praktisch verdwenen.

 

42. In 2040 verleent een naaste legaal euthanasie met toestemming van arts.

Een vrijwillig levenseinde is in 2040 mogelijk en voor iedereen toegankelijk. Daarbij hoort een medische afweging door een arts, maar afscheid nemen doet je bij voorkeur thuis met familie en vrienden.

 

43. In 2040 is de toelatingsperiode van medicijnen gehalveerd en kennen we geen wachtlijsten voor orgaantransplantaties.

We testen op gekweekt menselijk weefsel waardoor de testperiodes voor nieuwe medicijnen en vaccins zijn gehalveerd. De natuur blijft gespaard en de testresultaten zijn een goede representatie van de doelgroep door divers gebruik van weefsel. Ook het orgaantekort is verleden tijd. We gebruiken in 2040 3D-geprinte of gekweekte organen van eigen stamcellen die voldoen aan de Europese gezondheidsstandaarden. Deze methodes zijn duurzaam, toekomstbestendig en altijd beschikbaar. Mochten we onverhoopt met een tekort zitten, dan is gelukkig nog steeds elke Nederlander geregistreerd als donor, tenzij anders aangegeven.

 

44. In 2040 mag celbewerking, mits ingezet voor de strijd tegen erfelijke ziektes en aandoeningen.

Ongeneeslijke ziektes zoals sikkelcel en taaislijmziekte behoren hierdoor tot het verleden. Middels verfijnde celbewerkingstechnieken kunnen we deze ziekten voorkomen bij ivf-behandelingen wanneer aanstaande ouders dit willen. Daarentegen hebben we in Europa een wet aangenomen die het verbiedt om genetische manipulatie in te zetten ter verbetering van menselijke eigenschappen of kenmerken.

 

45. In 2040 is de coördinatie van medicijnen en medische apparatuur Europees geregeld.

Door als EU samen te werken voor de inkoop en distributie van medicijnen, blijft het betaalbaar. Samen staan we sterker tegenover de grote pharmaceutische bedrijven van de wereld. Door als EU zelfvoorzienend te zijn in medische apparatuur en benodigdheden, blijft zorg toegankelijk en ontstaat geen ieder-voor-zich situatie in het geval van bijvoorbeeld wijdverspreide virussen en infectieziektes.

 

46. In 2040 wordt de hoogte van je zorgverzekeringspremie mede bepaald door jouw levensstijl.

Via privacy respecterende smart-toepassingen wordt bepaald of je genoeg beweegt en slaapt, hoeveel tabak, drugs en drank je gebruikt, en of je gezond genoeg eet. Zo is je zorgpremie een reflectie van jouw levensstijl en blijft de zorg op langere termijn voor iedereen betaalbaar. Op deze manier ben je zelf verantwoordelijk.

 

47. In 2040 is het aanbod van ongezonde levensmiddelen in supermarkten gehalveerd.

Om een gewicht-epidemie te voorkomen, moesten moeilijke maatregelen worden getroffen. Inmiddels vinden we aanbiedingen op producten zoals suikerhoudende drankjes en vette chips een raar idee. Daarnaast heeft betere voedselvoorlichting ervoor gezorgd dat de Nederlandse bevolking in 2040 dubbel zoveel noten, fruit en groente eet. Ook voedselsupplementen zijn ver doorontwikkelt, het is inmiddels steeds normaler om een deel van je voedingsstoffen uit high-tech pillen en poeders te halen.

 

Klik hier om door te gaan naar de volgende toekomstbeelden en thema's!

 

Wil je ambassadeur worden op dit thema? Klik hier!