Zorg & Welzijn

D66 is al jaar en dag voorstander van toegankelijke en betaalbare zorg waarbij de patiënt centraal staat. In 2040 is ons zorgstelsel herzien en is de rolverdeling democratischer: de patiënt, zorgverzekeraar en zorgverlener hebben een gelijke stem. Welzijn heeft een prominentere plek op de politieke en publieke agenda. We hebben de eerstelijnszorg anders ingericht, huisartsenpraktijken hebben een bredere eerstelijnsfunctie en door digitale consulten wordt de drempel om zorg te nuttigen letterlijk weggenomen. Bij de eerstelijnszorg helpt een smart-zorg-apparaat jou bij het stellen van een voorlopige diagnose. Ook zijn controversiële onderwerpen zoals celbewerking en euthanasie in 2040 geen taboe meer.


39. In 2040 heeft Nederland een landelijk Elektronisch patiëntendossier (EPD) door aanpassingen in de privacywetgeving.

Iedereen heeft behoefte aan privacy, maar nog meer aan goede zorg. In 2040 weet de Spoedeisende Hulp wie de patiënt is bij binnenkomst, en tast niet meer in het duister. In 2040 maken we geen peperdure MRI opnieuw omdat de CD uit een naburig ziekenhuis niet ingelezen kan worden. In 2040 schrijven artsen geen brieven meer over van andere collega's.

 

40. In 2040 wordt data invoer verricht door bots en scribes.

De behoefte aan data in de zorg zal nooit afnemen. Of we de data willen gebruiken voor voor patiëntveiligheid, medisch wetenschappelijk onderzoek of ziekenhuisplanning. Meer vertrouwen in de zorgprofessional gaat de administratielast niet duurzaam verminderen. Daarom hebben we in 2040 de input en output van deze data weggehaald bij dure dokters, en belegd bij goedkopere software en invoerassistenten. Basisgegevens van de patiënt kunnen door de chatbot worden uitgevraagd en verwerkt. Complexere gegevens worden door de medical scribe ingevoerd terwijl de specialisten weer doet waar ze voor opgeleid zijn: zorg verlenen. De tekorten in de eerste lijn zijn structureel weggewerkt door doelmatiger patiëntcontact als gevolg van de chatbots en krachtige AI.

 

41. In 2040 kunnen mensen uit het leven stappen wanneer zij dat willen.

Afscheid nemen is een privé aangelegenheid en doe je bij voorkeur thuis met geliefden. Een vrijwillig levenseinde is in 2040 mogelijk en voor iedereen toegankelijk. Daarbij hoort een medische afweging door een arts. Zonder zwaarwegende bezwaren kan de arts een biometrisch beveiligde wearable overdragen aan de patiënt. Deze wearable brengt de patiënt in een steeds diepere slaap tot zij overlijden. Patiënten kunnen dit zelf activeren, maar kunnen ook een arts of derden vragen dit voor hen te doen. We worden steeds ouder; het leven gaat langer, zwaarder drukken en de dood is steeds vaker een dienst aan jezelf.

 

42. In 2040 is de toelatingsperiode van medicijnen gehalveerd en kennen we geen wachtlijsten voor orgaantransplantaties.

We testen op gekweekt menselijk weefsel waardoor de testperiodes voor nieuwe medicijnen en vaccins zijn gehalveerd. De natuur blijft gespaard en de testresultaten zijn een goede representatie van de doelgroep door divers gebruik van weefsel. Ook het orgaantekort is verleden tijd. We gebruiken in 2040 3D-geprinte of gekweekte organen van eigen stamcellen die voldoen aan de Europese gezondheidsstandaarden. Deze methodes zijn duurzaam, toekomstbestendig en altijd beschikbaar. Mochten we onverhoopt met een tekort zitten, dan is gelukkig nog steeds elke Nederlander geregistreerd als donor, tenzij anders aangegeven.

 

43. In 2040 mag celbewerking, mits ingezet voor de strijd tegen erfelijke ziektes en aandoeningen.

Ongeneeslijke ziektes zoals sikkelcel en taaislijmziekte behoren hierdoor praktisch tot het verleden. Middels verfijnde celbewerkingstechnieken kunnen we deze ziekten voorkomen bij ivf-behandelingen, alleen wanneer aanstaande ouders dit willen. Daarentegen hebben we in Europa een wet aangenomen die het verbiedt om genetische manipulatie in te zetten ter verbetering van menselijke eigenschappen of uiterlijke kenmerken.

 

44. In 2040 is de coördinatie van medicijnen en medische apparatuur Europees geregeld.

Door als EU samen te werken voor de productie, inkoop en distributie van medicijnen, blijft de gezondheidszorg betaalbaar. Samen staan we sterker tegenover de grote pharmaceutische bedrijven van de wereld en kunnen we meer investeren in de productie van medicijnen binnen de EU. Door zelfvoorzienend te zijn in essentiële medicijnen, medische apparatuur en benodigdheden, blijft zorg toegankelijk en ontstaat geen ieder-voor-zich situatie in het geval van bijvoorbeeld wijdverspreide virussen en infectieziektes.

 

45. In 2040 maken we gebruik van privacyrespecterende connected health toepassingen om onze gezondheid en leefstijl te monitoren.

Door middel van connected health toepassingen (gefinancierd uit de basisverzekering) weet je altijd hoe gezond jouw leefstijl is en hoe je nog gezonder kan gaan leven. Dit heeft er ook toe geleid dat er minder kosten zijn voor zorgverzekeraars en de gemiddelde zorgverzekeringspremie gedaald is.

 

46. In 2040 is het aanbod van ongezonde levensmiddelen in supermarkten gehalveerd.

Om een gewicht-epidemie te voorkomen, moesten moeilijke maatregelen worden getroffen. Inmiddels vinden we aanbiedingen op producten zoals suikerhoudende drankjes en vette chips een raar idee. Daarnaast heeft betere voedselvoorlichting ervoor gezorgd dat de Nederlandse bevolking in 2040 dubbel zoveel noten, fruit en groente eet. Ook voedselsupplementen zijn ver doorontwikkelt, het is inmiddels steeds normaler om een deel van je voedingsstoffen uit high-tech pillen en poeders te halen.

 

Klik hier om door te gaan naar de volgende toekomstbeelden en thema's!

 

Wil je ambassadeur worden op dit thema? Klik hier!